flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Харківському апеляційному господарському суді

Засади використання

автоматизованої системи документообігу суду у

Харківському апеляційному господарському суді

 

 

Витяг з протоколу №14   

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 30.12.2010

Утворити в Харківському апеляційному господарському суді три судові палати з розгляду окремих категорій справ.

Встановити, що не розподіляються щодо конкретного судді судові
справи, що надійшли в період з 21-го дня по 7-й день до початку відпустки.
        Не розподіляються Судові справи, де передбачено скорочений строк
розгляду - апеляційні скарги на ухвали, спори про стягнення заборгованості
за опротестованими векселями тощо, що надійшли в період за 24 дні до
початку відпустки судді.

 

Витяг з протоколу № 5

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 19.04.2011

 

У разі надання судді відпустки терміном до 15 календарних днів, припинення розподілу справ щодо такого судді здійснюється за 2 робочі дні до початку відпустки.

        У разі надання судді відпустки тривалістю від 15 календарних днів, припиняється розподіл справ з апеляційними скаргами на ухвали щодо такого судді за 21 календарний день до початку відпуски. При цьому апеляційні скарги на рішення розподіляються в загальному порядку.

        При наданні судді відпустки тривалістю 30 календарних днів, розподіл справ здійснюється в порядку затвердженому п. 7 рішення зборів суддів від 30.12.2010 року оформленого протоколом № 14.

        У разі хвороби, відрядження, відпустки судді, який не є доповідачем по справі, до складу колегії (суддів) на підставі Розпорядження голови суду включається інший суддя відповідної палати.

 

Витяг з протоколу №6

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 02.08.2011

 

        Доручити технічним працівникам по апеляційним скаргам, справи за якими  вже призначені до розгляду, не здійснювати їх реєстрацію в  комп'ютері, в період тимчасової відсутності судді-доповідача (відпустки, відрядження тощо).

         Доручити керівнику апарату повідомляти особу, яка подала апеляційну скаргу, що апеляційна скарга буде передана на розгляд судді-доповідачу, який визначений автоматизованою системою розподілу, після виходу його з відпустки, повернення з відрядження тощо, з зазначенням відповідної дати виходу.

 

Витяг з протоколу №10         

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 30.12.2011

 

        Відповідно до п. 3.3. Положення відповідальному працівнику відділу документального забезпечення при автоматизованому розподілу справ виключати з розподілу справ суддів (колегію суддів) при надходженні справ із скасованими судовими актами, прийнятими за їх участю.

         У разі виявлення обставин, які унеможливлюють участь у розгляді справи судді-доповідача, а також у випадку помилкового розподілу апеляційної скарги (справи) суддям, щодо яких відомі обставини, що виключають або не допускають повторної участі судді (складу суду) у розгляді судової справи відповідно до законодавства, невідкладно здійснювати повторний розподіл справи на підставі доповідної записки (заяви) судді-доповідача (колегії суддів).

         У разі якщо до складу колегії входить суддя або судді, яким скасовані попередні судові акти, або з інших поважних підстав, які унеможливлюють участь судді в розгляді справи, такий суддя або судді готують письмову заяву про неможливість розгляду справи на ім'я голови суду. На підставі заяви готується розпорядження про формування складу колегії.

         У разі відсутності судді-доповідача по справі повторний розподіл справи здійснювати між двома іншими членами колегії суддів, яка розглядає справу з подальшим формуванням колегії суддів відповідно до п. 3.1.12 Положення.

 

Витяг з протоколу №8

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 07.12.2012

 

 

         Встановити з 01 січня 2013 року коефіцієнт форми участі судді - учасника колегії на рівні - “ 0”.

        Секретарям судових палат при підготовці розпоряджень, забезпечити рівну участь суддів у розгляді справ у разі відпустки, відрядження, хвороби та у інших випадках, коли суддя не може приймати участь у розгляді справи.

 

 

Витяг з протоколу №2

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 13.03.2014

 

Встановити з 13 березня 2014 року такий персональний склад судових палат:                                         

                                           Судова палата № 1:

Заступник голови суду                          -        Черленяк М.І.
Суддя, секретар судової палати №1     -        Камишева  Л.М.

Судова  колегія №1 :

Суддя, головуючий судової колегії       -         Пелипенко Н.М.

Суддя                                                      -         Івакіна В.О.

Суддя                                                      -         Тихий П.В.

  Судова  колегія №2
Суддя, головуючий судової колегії       -          Бондаренко В.П.
Суддя                                                      -          Ільїн О.В.
Суддя                                                      -          Россолов В.В.
Судова  колегія №3 ::
Суддя,  головуючий судової колегії       -         Сіверін В.І.
Суддя                                                       -         Медуниця О.Є.
Суддя                                                      -          Терещенко О.І.
Судова  колегія №4
Суддя                                                         -           Шепітько 1.1.
Суддя                                                       -          вакансія


                                       Судова палата № 2
Голова  суду                                              -           Кухар В.І.

Заступник голови суду                                -          Лакіза В.В.

Суддя,  секретар судової палати №2    -         Шевель О.В.
Судова  колегія №5:
Суддя,  головуючий судової колегії      -           Здоровко Л.М.
Суддя                                                      -           Шутенко І.А.
Суддя                                                       -          Плахов О.В.
Судова  колегія № 6:
Суддя, головуючий судової колегії       -          Фоміна В.О.
Суддя                                                      -           Кравець Т.В.
Суддя                                                      -           Крестьянінов О.О.

Судова колегія №7

Суддя, головуючий судової колегії      -            Пуль О.А.

Суддя                                                     -             Білоусова Я.О.

Суддя                                                     -             Хачатрян В.С.

Судова колегія №8

Суддя                                                     -            Бородіна Л.І.

Суддя                                                    -             Гетьман Р.А.

 

                                         Судова палата № 3

  Заступник  голови суду                        -             Потапенко В.І.

  Суддя,  секретар судової палати №3    -          Афанасьєв В.В.

  Судова колегія №9:

  Суддя, головуючий судової колегії      -          Могилєвкін Ю.О.
  Суддя                                                                  -     Плужник О.В.

   Суддя                                                                  -      Пушай В.І.

   Судова колегія № 10:

   Суддя, головуючий судової колегії      -         Істоміна О.А.
   Суддя                                                                 -    Барбашова С.В.

   Суддя                                                                  -    БілецькаА.М.

  

 

   Судова колегія №11:

   Суддя, головуючий судової колегії      -        Слободін М.М.

   Суддя                                                                -    Гончар Т.В.

   Суддя                                                                  -    Гребенюк Н.В.

   Судова колегія № 12:

   Суддя                                                                -     Горбачова Л.П.

   Суддя.                                                    -         Тарасова І.В.

 

Витяг з протоколу №8

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 23.05.2014

Утворити в Харківському апеляційному господарському суді три судові палати.

Визначити спеціалізацію суддів Харківського апеляційного господарського суду в межах судових палат:

першої судової палати - спори, що виникають із законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування;

другої судової палати - справи про банкрутство;

        третьої судової палати - справи про інтелектуальну власність.

Усі інші справи, за виключенням справ вказаних спеціалізацій, які надходять до Харківського апеляційного господарського суду, розподіляються між суддями усіх трьох судових палат відповідно до принципу черговості згідно вимог статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України та Положення про автоматизовану систему розподілу справ.

Таку спеціалізацію запровадити з 1 червня 2014 року

 

 

Витяг з протоколу №12

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 12.06.2014

 

1. П.  4 рішення  зборів суддів (протокол №14 від 30.12.2010 року) викласти в наступній редакції:

«Уповноважити секретарів судових палат  судових палат здійснювати формування судових колегій суддів у межах судових палат у випадках, передбачених п.п. 3.1.7, п.п. 3.1.12 Положення по автоматизовану систему документообігу суду.

У разі відсутності секретаря судової палати (відпустка, хвороба, відрядження) формування колегій суддів здійснює голова суду чи заступник, який виконує його обов’язки».

Пункт 5 рішення зборів суддів (протокол №14 від 30.12.2010 року) викласти в наступній редакції:

«Формування колегій суддів у перелічених у п. 4 даного рішення оформлюються відповідним розпорядженням».

 2. Внести зміни до п. 6 рішення зборів суддів (протокол №14 від 30.12.2010 року зі змінами  від 30.12.2011   року та 03.07. 2012  року) та встановити  коефіцієнти  форми участі   у  автоматичному   розподілі  справ  суддів, що перебувають на адміністративних та інших прирівняних  посадах  у відсотк овому вираженні: голова суду - 0,7,   заступник голови суду - 0,8,   секретар судової палати – 0,8.

 

 

Витяг з протоколу №13

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 05.09.2014

 Перевести суддю Хачатрян В.С. із складу судової палати №2 до
складу судової палати № 1.

 

Витяг з протоколу №3

зборів суддів судової палати №2 Харківського апеляційного господарського суду від 12.09.2014

 

Затвердити наступний персональний склад колегій судової палати №2 Харківського апеляційного господарського суду:

Судова колегія №5:

суддя Здоровко Л.М. – головуючий,

суддя Плахов О.В.,

суддя Шутенко і.А.,

Судова колегія №6: -    

суддя Фоміна В.О. - головуючий,

суддя Крестьянінов О.О.,

суддя Шевель О.В.,      Судова колегія №7:

суддя Пуль О.А. – головуючий,

суддя Білоусова Я.О.,     суддя Кравець Т.В.,

Судова колегія №8: - (головуючий у справі – суддя доповідач)    

суддя Бородіна Л.І.    

 суддя Гетьман Р.А.

 суддя Лакіза В.В.

 суддя Кухар В.І. 

 

Витяг з протоколу №3

зборів суддів судової палати №1 Харківського апеляційного господарського суду від 15.09.2014

 

Сформувати колегії суддів у наступному складі:

Судова колегія № 1_

Головуючий суддя - Пелипенко Н.М,

Суддя Івакіна В О.,

Суддя Камишева Л.М.

Судова колегія № 2.

Головуючий суддя - Бондаренко В.П.                                                                       

Суддя Тихий П.В.,

Суддя Россолов В.В.

Судова колегія № 4

Головуючий суддя - Черленяк М.І.                                                                              

Суддя Ільїн О.В.,

Суддя Хачатрян В.С

 

Витяг з протоколу №1

зборів суддів першої судової палати  Харківського апеляційного господарського суду від 16.01.2015

 

Вивести суддю Медуницю О.Є із складу судової колегії № 3 та включити  до складу судової колегії № 5. Під час розгляду справ в судовій колегії № 5 головує доповідач по справі.

 

Витяг з протоколу №2

зборів суддів третьої судової палати  Харківського апеляційного господарського суду від 19.02.2015

 

Сформувати колегії суддів в третій судовій палаті в наступному складі :
Судова колегія №11:
Суддя, головуючий судової колегії      - Могилєвкін Ю.О.

Суддя                                                            - Плужник О.В.

Суддя                                                            - Пушай В.І.

Судова колегія № 12:
Суддя, головуючий судової колегії      - Істоміна О.А.

Суддя                                                            - Барбашова С.В.

Суддя                                                            - Білецька А.М.

Судова колегія № 13:
Суддя, головуючий судової колегії      - Слободін М.М.

Суддя                                                            -   Гончар Т.В.

Суддя                                                            -   Гребенюк Н.В.

Судова колегія № 14:

Суддя,головуючий судової колегії       - Горбачова Л.П.

Суддя                                                            - Потапенко В.І.

Суддя                                                            - Тарасова І.В. 

 

Витяг з протоколу №2         

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 27.02.2015

 

1. Керуючись п. 3.1.6. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради судді України від 26.11.2010 року №30 із змінами (далі Положення), доповнити Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 30.12.2010 року №14 абзацом такого змісту:

- Результатом авторозподілу апеляційної скарги (справи) у Харківському апеляційному господарському суді є визначення судді-доповідача по справі.

2. Внести зміни до п.2 рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 30.12.2011 року №10, текст викласти в такій редакції:

Відповідальному за здійснення автоматизованого розподілу справ працівнику залучати до матеріалів справи автоматично сформованудовідку про автоматичний розподіл справ між суддями” без даних щодо повного складу судової колегії, при передачі справи судді-доповідачу. Інформація щодо повного складу судової колегії вноситься в автоматизовану систему  системним документом “Склад колегії (статистика)” на підставі електронної копії винесеного процесуального документу або електронної копіїРозпорядження” про формування складу судової колегії.       

 

3. На виконання п. 3.1.7, 3.1.12. Положення, враховуючи технічні можливості КП “Діловодство спеціалізованого суду”, до моменту внесення змін до програми щодо порядку повторного перерозподілу справ, встановити, що результатом повторного авторозподілу судді-доповідача по апеляційній скарзі (справі) є формування автоматизованою системою судової колегії в цілому в межах відповідної судової палати, склад якої визначено у встановленому законом порядку.

 

4. Доповнити Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 02.18.2011 року №6 абзацом такого змісту:

В разі надходження до суду апеляційних скарг у справах, в яких уже відкрите апеляційне провадження, на момент тимчасової відсутності судді-доповідача без чітко визначеного терміну виходу  на роботу (хвороба тощоматеріали   судової справи на підставі Доповідної секретаря судової палати передаються до відділу документального забезпечення та контролю для здійснення повторного авторозподілу по відкритому апеляційному провадженню та авторозподілу судді-доповідача по зареєстрованій апеляційній скарзі (справі)”.

 

 

Витяг з протоколу №3

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 29.05.2015р

 

 

Відповідно до пункту 5 статті 26 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” обрати секретарями судових палат  Харківського апеляційного господарського суду строком на два роки:

-     першої судової палатисуддю Ільїна Олега Володимировича;

-     другої судової палати   – суддю Фоміну Віру Олексіївну;

     -     третьої судової палатисуддю Потапенка Володимира Івановича.

 

 

Витяг з протоколу №4

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 03.06.2015

 

Затвердити протокол № 2 лічильної комісії комісії    про результати таємного голосування з обрання голови Харківського апеляційного господарського суду.

Вважати  обраним   головою  Харківського  апеляційного  господарського  суду суддю Тихого П.В. строком на два роки.

 

 

Витяг з протоколу №5         

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 12.06.2015р.

 

Затвердити протокол № 2 лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання заступника голови Харківського апеляційного господарського суду.

Вважати обраним заступником голови Харківського апеляційного господарського суду суддю Крестьянінова О.О.  строком на два роки.

 

 

Витяг з протоколу №7         

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 17.07.2015

 

3.1. Керуючись п.п. 2.3.11, 2.3.23 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25 (із змінами та доповненнями), визначити у складі судових колегій відповідних судових палат, затверджених наказом Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2014 року №37-к (із змінами відповідно до наказів від 16.01.2015 року №03-к від 02.03.2015 року №09-к), як резервних - всіх суддів відповідної судової палати.

 

3.2. Повторний розподіл справ (апеляційних скарг) у зв’язку з відсутністю судді-доповідача (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) здійснюється за два робочих дні до призначеної дати слухання, але не раніше першого дня відсутності зазначеного судді на роботі.

3.3. В разі надходження до Харківського апеляційного господарського суду судових справ із суду касаційної інстанції після скасування судових рішень, справа (апеляційна скарга) підлягає повторному автоматизованому розподілу з виключенням суддів, які прийняли скасоване судове рішення.

3.4. У випадку, коли всі судді спеціалізованої судової палати, в провадженні яких перебувала судова справа (апеляційна скарга), не можуть приймати участь в її повторному автоматичному розподілі (процесуальні документи прийняті за участю цих суддів було скасовано касаційною інстанцією, тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо), проведення автоматичного розподілу здійснюється серед суддів всього суду без врахування спеціалізації встановленої зборами суддів.

 

3.5. Керуючись п. 2.3.16 Положення про автоматизовану систему документообігу суду визначити необхідним врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи.

 

 

 

Витяг з протоколу №9        

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 11.12.2015

 

2. Обрати заступниками секретарів палат:

-   першої - суддю Івакіну Валентину Олексіївну;

-   другої   - суддю Шутенко Інну Анатоліївну;

-       третьої - суддю Могилевкіна Юрія Олексійовича.

4. Перевести суддів:

- Гетьмана Руслана Анатолійовича - зі складу другої до складу першої судової палати;

-   Тарасову Ірину Валеріївну - зі складу третьої до складу другої судової палати.

5. Визначити порядок автоматизованого розподілу справ по наступних питаннях:

5.1.                Параметр функціоналу автоматичного розподілу «Табель» в КП «Діловодство спеціалізованого суду» привести у відповідність до пункту 3.5. рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 17.07.2015 №7 та табелю робочого часу, сформованого організаційно-кадровим відділом.

5.2.                Виключити з переліку документів, які впливають на розрахунок навантаження суддів справами, системний документ «Склад колегії (статистика)».

5.3.                Відповідно до п. 2.3.30 Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі - Положення), у разі прийняття судовою колегією рішення про роз'єднання вимог апеляційної скарги про перегляд рішення та ухвали місцевого суду у два різних апеляційних провадження, виділена в окреме провадження апеляційна вимога не підлягає автоматизованому розподілу, та не пізніше наступного робочого дня після винесення ухвали про роз'єднання вимог апеляційної скарги реєструється як така, що надійшла вперше, і передається тому складу суду, яким ухвалено рішення.

5.4.    Пункт 3.2. рішення зборів суддів від 17.07.2015 року №7 викласти в
наступній редакції:

5.4.                «Повторний розподіл справ (апеляційних скарг) у зв'язку з відсутністю судді-доповідача (відпустка, відрядження тощо) здійснюється за два робочих дні до призначеної дати слухання, але не раніше першого дня відсутності зазначеного судді на роботі.  Під час    проведення автоматичного    розподілу враховувати відсутність судді - учасника судової колегії (відпустка, відрядження тощо) на день призначеної дати слухання».

5.5.        Пункт 3.4. рішення зборів суддів від 17.07.2015 року №7 викласти в
наступній редакції:

«У випадку, коли всі судді спеціалізованої судової палати, в провадженні яких перебувала судова справа (апеляційна скарга), не можуть приймати участь в її повторному автоматичному розподілі (процесуальні документи, прийняті за участю цих суддів, було скасовано касаційною інстанцією, тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо), проведення автоматичного розподілу здійснюється серед суддів всього суду з додаванням спеціалізації відповідно до категорії спору справи суддям, яким вона не встановлена рішенням зборів суддів».

5.6.   У разі надходження до Харківського апеляційного господарського суду
заяви, клопотання про прийняття додаткового рішення, виправлення описок та
помилок, роз'яснення судового рішення або інших заяв, які потребують розгляду у
судовому засіданні, та на час надходження яких в суді відсутні матеріали справи,
відповідальний працівник апарату суду не здійснює реєстрацію таких заяв в
комп'ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», робить запит справи
із місцевого суду з повідомленням заявника про реєстрацію заяви в
автоматизованій системі суду після надходження матеріалів судової справи до
Харківського апеляційного господарського суду.

Після надходження матеріалів справи до суду зазначені заяви реєструються в КП «Діловодство спеціалізованого суду» та передаються судді-доповідачу разом з матеріалами судової справи.

У разі відсутності судді-доповідача в день реєстрації зазначених вище заяв, згідно п. 2.3.47. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, такі заяви (клопотання) підлягають автоматизованому розподілу.

Витяг з протоколу №2      

зборів суддів першої судової палати Харківського апеляційного

господарського суду від 14.12.2015

 

Зарахувати суддю Гетьмана Р.А. до складу судової колегії №2 першої судової палати та затвердити склад судової колегії  №2 першої судової палати: суддя Тихий П.В., суддя Гетьман Р.А., суддя Россолов В.В.

 

Витяг з протоколу №3      

зборів суддів другої судової палати Харківського апеляційного

господарського суду від 14.12.2015

 

Зарахувати суддю Тарасову І.В. до складу колегії №8 другої судової палати Харківського апеляційного господарського суду. Всі інші колегії залишити в попередньому складі.

 

Витяг з протоколу №12      

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 21.12.2015

 

Визначити, що з 01 січня 2016 року розгляд справ в Харківському апеляційному господарському   суді   здійснюється   під   головуванням   судді-доповідача    визначеного

автоматизованою системою.

 

Витяг з протоколу №1      

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 29.02.2016

 

            Встановити з  01 березня 2016 року наступні засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Харківському апеляційному господарському суді:

1. Автоматизованою системою визначається суддя-доповідач який є одночасно головуючим у судовому засіданні,  та склад колегії суддів для розгляду конкретної судової справи.

У випадку відсутності судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) заміна такого судді у складі постійної колегії суддів здійснюється автоматизованою системою з числа суддів резервної колегії суддів, які мають повноваження для здійснення процесуальних дій (згідно з додатком).

У разі неможливості визначити суддю з числа суддів резервної колегії, суддя визначається з числа суддів судової палати; у разі ж такої неможливості -з числа усіх суддів суду.

2. Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів долучається до матеріалів справи.

3. Результатом розподілу автоматизованою системою клопотань та заяв по справі, яка перебуває в провадженні судді-доповідача, визначеному відповідно до п. 2.3.31. Положення про автоматизовану систему документообігу, а саме: про відстрочку сплати судового збору, про відновлення та продовження строків на апеляційне оскарження, зупинення або поновлення провадження у справі, про прийняття додаткового судового рішення, про виправлення описок, помилок, роз'яснення судового рішення тощо є Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (далі – Протокол). Зазначений Протокол (додаток № 6 до Положення), а також акти щодо неправильності формування таких протоколів внаслідок технічних помилок роботи автоматизованої системи, роздруковуються та зберігаються у відповідному номенклатурному наряді без долучення до матеріалів судової справи.

4. Секретарям судових палат враховувати кількість працюючих суддів під час складання графіку відпусток.

5. У разі виявлення суддею-доповідачем під час отримання розподіленої на нього судової справи помилки у визначенні  спеціалізації, така справа передається для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (на підставі службової записки секретаря судової палати), що долучається до матеріалів справи.

6. Раніше визначеному у судовій справі судді-доповідачу для розгляду у складі колегії суддів, яка ухвалила процесуальне рішення, передаються також повторно подані апеляційні скарги, що були повернуті на підставі вимог статті 97 Господарського процесуального кодексу України, та заяви про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору тощо.

У разі неможливості передачі справи раніше визначеному судді-доповідачу (зміна спеціалізації судді-доповідача, тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді тощо) така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу .

Подальші зміни складу колегії суддів відбуваються з урахуванням приписів пункту 6 цього рішення.

Витяг з протоколу №4   
зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 09.09.2016
 
 
3.        Внести зміни в Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016) «Налаштування довідника судових колегій/палат» виклавши його в новій редакції згідно з додатком.
 
 
Додаток до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №4 від 09.09.2016
 
«Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016 та №4 від 09.09.2016)
 
 
Налаштування довідника судових колегій/палат
 
 
 
 
Дні засідань
 
Основний склад
 
Резервний склад
1 палата
 
Вівторок, четвер
Пелипенко Н.М
Івакіна В.О.
Камишева Л.М.
Тихий П.В.
Россолов В.В.
Гетьман Р.А.
 
Понеділок, середа
Гетьман Р.А.
Россолов В.В.
Тихий П.В.
Сіверін В.І.
Івакіна В.О.
Терещенко О.І.
Пелипенко Н.М
Камишева Л.М.
 
Вівторок, четвер
Сіверін В.І.
Терещенко О.І.
Гетьман Р.А.
Тихий П.В.
Россолов В.В.
 
Понеділок, середа
Ільїн О.В.
Хачатрян В.С.
Івакіна В.О.
Шепітько І.І.
Медуниця О.Є.
 
Вівторок, четвер
Шепітько І.І.
Медуниця О.Є.
Ільїн О.В.
Хачатрян В.С.
 
2 палата
 
Понеділок, середа
Здоровко Л.М.
Плахов О.В.
Шутенко І.А.
Лакіза В.В.
Бородіна Л.І.
 
Вівторок, четвер
Фоміна В.О.
Шевель О.В.
Крестьянінов О.О.
Пуль О.А.
Білоусова Я.О.
Тарасова І.В.
 
Понеділок, середа
Пуль О.А.
Білоусова Я.О.
Тарасова І.В.
Фоміна В.О.
Шевель О.В.
Крестьянінов О.О.
 
Вівторок, четвер
Лакіза В.В.
Бородіна Л.І.
Здоровко Л.М.
Плахов О.В.
Шутенко І.А.
 
3 палата
 
Понеділок, середа
Могилєвкін Ю.О.
Пушай В.І.
Плужник О.В.
Істоміна О.А.
Барабашова С.В.
Білецька А.М.
 
Вівторок, четвер
Істоміна О.А.
Барабашова С.В.
Білецька А.М.
Могилєвкін Ю.О.
Пушай В.І.
Плужник О.В.
Гребенюк Н.В.
Потапенко В.І.
Слободін М.М.
 
Понеділок, середа
Слободін М.М.
Гребенюк Н.В.
Потапенко В.І.
Істоміна О.А.
Барабашова С.В.
Білецька А.М.
 
 
Витяг з протоколу №5 

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 07.10.2016

 

 

1.      Обрати секретарем третьої судової палати Харківського апеляційного господарського суду суддю Могилєвкіна Ю.О.

 

2.      Перевести суддю Слободіна М.М. до складу колегії №3 першої судової палати.

 

 

 

 
 
Витяг з протоколу №6 

зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 24.10.2016

 

1. Перевести з 25.10.2016 суддю Шепітько І.І. до складу колегії №4 першої судової палати.

 

2. Внести з 25.10.2016 зміни в Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016 та рішення зборів суддів №4 від 09.09.2016) «Налаштування довідника судових колегій/палат» виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

 

 

Додаток до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №6 від 09.09.2016

 

«Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016, №4 від 09.09.2016 та №6 від 24.10.2016)

 

Налаштування довідника судових колегій/палат

 

 

 

Дні засідань

Основний склад

Резервний склад

Перша судова палата

Вівторок, четвер

Івакіна В.О.

Камишева Л.М. Пелипенко Н.М

Шепітько І.І.

Гетьман Р.А.

Понеділок, середа

Гетьман Р.А.

Россолов В.В.

Тихий П.В.

Івакіна В.О.

Ільїн О.В.

Камишева Л.М.

Сіверін В.І.

Слободін М.М.

Терещенко О.І.

Пелипенко Н.М.

Хачатрян В.С.

П’ятниця

Ільїн О.В.

Хачатрян В.С.

Шепітько І.І.

Гетьман Р.А.

Россолов В.В.

Вівторок, четвер

Сіверін В.І.

Слободін М.М.

Терещенко О.І.

Тихий П.В.

Россолов В.В.

Друга судова палата

Понеділок, середа

Здоровко Л.М.

Плахов О.В.

Шутенко І.А.

Лакіза В.В.

Бородіна Л.І.

Вівторок, четвер

Фоміна В.О.

Шевель О.В.

Крестьянінов О.О.

Пуль О.А.

Білоусова Я.О.

Тарасова І.В.

Понеділок, середа

Пуль О.А.

Білоусова Я.О.

Тарасова І.В.

Фоміна В.О.

Шевель О.В.

Крестьянінов О.О.

Вівторок, четвер

Лакіза В.В.

Бородіна Л.І.

Здоровко Л.М.

Плахов О.В.

Шутенко І.А.

Третя судова палата

Понеділок, середа

Могилєвкін Ю.О.

Пушай В.І.

Плужник О.В.

Істоміна О.А.

Барбашова С.В.

Вівторок, четвер

Істоміна О.А.

Барбашова С.В.

Білецька А.М.

Гребенюк Н.В.

Медуниця О.Є.

Могилєвкін Ю.О.

Плужник О.В.

Пушай В.І.

Понеділок, середа

Білецька А.М.

Гребенюк Н.В.

Медуниця О.Є.

Істоміна О.А.

Барбашова С.В.

 

 

 
Витяг з протоколу №1
 
Зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2017
1. Перевести з 07.02.2017 суддю Камишеву Л.М. до складу судової колегії №9 другої судової палати Харківського апеляційного господарського суду.
2. Внести з 07.02.2017 зміни в Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016, №4 від 09.09.2016, №6 від 24.10.2016) «Налаштування довідника судових колегій/палат» виклавши його в новій редакції згідно з додатком.
 
Додаток №1 доРішеннязборівсуддівХарківськогоапеляційногогосподарськогосуду №1 від 29.02.2016 іззмінами (рішеннязборівсуддів №3-02 від 28.03.2016, №4 від09.09.2016, №6 від 24.10.2016 та №1 від 06.02.2017)
 
 
Налаштування довідника судових колегій/палат
 
 
Судові колегії
 
Основний склад
 
Резервний склад
 
Перша судова палата
№1
Пелипенко Н.М
Гетьман Р.А.
№2
Гетьман Р.А.
Россолов В.В.
Тихий П.В.
Ільїн О.В.
Сіверін В.І.
Слободін М.М.
Терещенко О.І.
Пелипенко Н.М.
Хачатрян В.С.
№3
Сіверін В.І.
Слободін М.М.
Терещенко О.І.
Россолов В.В.
Тихий П.В.
№4
Ільїн О.В.
Хачатрян В.С.
Гетьман Р.А.
Россолов В.В.
 
Друга судова палата
№6
Здоровко Л.М.
Плахов О.В.
Шутенко І.А.
Бородіна Л.І.
Камишева Л.М.
Лакіза В.В.
№7
Крестьянінов О.О.
Фоміна В.О.
Шевель О.В.
Білоусова Я.О.
Пуль О.А.
Тарасова І.В.
№8
Білоусова Я.О.
Пуль О.А.
Тарасова І.В.
Крестьянінов О.О.
Фоміна В.О.
Шевель О.В.
№9
Бородіна Л.І.
Камишева Л.М.
Лакіза В.В.
Здоровко Л.М.
Плахов О.В.
Шутенко І.А.
 
Третя судова палата
№11
Могилєвкін Ю.О.
Пушай В.І.
Барбашова С.В.
Істоміна О.А.
№12
Барбашова С.В.
Істоміна О.А.
 
Білецька А.М.
Гребенюк Н.В.
Медуниця О.Є.
Могилєвкін Ю.О.
Пушай В.І.
№13
Білецька А.М.
Гребенюк Н.В.
Медуниця О.Є.
Барбашова С.В.
Істоміна О.А.
 
 
  
ВИТЯГ З РІШЕННЯ № 2
ЗБОРІВ СУДДІВ
ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
 
28 березня 2017 року                                                         м. Харків
 
Збори суддів Харківського апеляційного господарського суду вирішили:
 
1. Перевести з 01.04.2017 суддю Пелипенко Н.М. до складу судової колегії №12 третьої судової палати Харківського апеляційного господарського суду.
Внести з 01.04.2017 зміни в Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016, №4 від 09.09.2016, №6 від 24.10.2016, №1 від 06.02.2017) «Налаштування довідника судових колегій/палат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.
 
 
Головуючий на зборах                                            О. Крестьянінов
 
 
Секретар зборів                                                        А. Білецька
 

Додаток до Рішення зборів суддів Харківського
апеляційного господарського суду №2 від 28.03.2017
 
«Додаток №1 до Рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду №1 від 29.02.2016 із змінами (рішення зборів суддів №3-02 від 28.03.2016, №4 від 09.09.2016, №6 від 24.10.2016, №1 від 06.02.2017 та №2 від 28.03.2017)
 
 
Налаштування довідника судових колегій/палат
 
 
Судові колегії
 
Основний склад
 
Резервний склад
 
Перша судова палата
№2
Гетьман Р.А.
Россолов В.В.
Тихий П.В.
Ільїн О.В.
Сіверін В.І.
Слободін М.М.
Терещенко О.І.
Хачатрян В.С.
№3
Сіверін В.І.
Слободін М.М.
Терещенко О.І.
Россолов В.В.
Тихий П.В.
№4
Ільїн О.В.
Хачатрян В.С.
Гетьман Р.А.
Россолов В.В.
 
Друга судова палата
№6
Здоровко Л.М.
Плахов О.В.
Шутенко І.А.
Бородіна Л.І.
Камишева Л.М.
Лакіза В.В.
№7
Крестьянінов О.О.
Фоміна В.О.
Шевель О.В.
Білоусова Я.О.
Пуль О.А.
Тарасова І.В.
№8
Білоусова Я.О.
Пуль О.А.
Тарасова І.В.
Крестьянінов О.О.
Фоміна В.О.
Шевель О.В.
№9
Бородіна Л.І.
Камишева Л.М.
Лакіза В.В.
Здоровко Л.М.
Плахов О.В.
Шутенко І.А.
 
Третя судова палата
№11
Могилєвкін Ю.О.
Пушай В.І.
Барбашова С.В.
БілецькаА.М.
ГребенюкН.В.
Істоміна О.А.
Медуниця О.Є.
Пелипенко Н.М.
№12
Барбашова С.В.
Істоміна О.А.
Пелипенко Н.М.
Білецька А.М.
Гребенюк Н.В.
Медуниця О.Є.
Могилєвкін Ю.О.
№13
Білецька А.М.
Гребенюк Н.В.
Медуниця О.Є.
Барбашова С.В.
Істоміна О.А.
Пелипенко Н.М.
Пушай В.І.
»
 
Головуючий на зборах                                            О. Крестьянінов
 
Секретар зборів                                                        А. Білецька
 
 
 

РІШЕННЯ № 3

ЗБОРІВ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

 

 

06 червня 2017 року                                                         м. Харків

 

 

Розглянувши протокол №2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування з обрання голови Харківського апеляційного господарського суду від 06.06.2017, відповідно ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», збори суддів Харківського апеляційного господарського суду вирішили:

 

Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування з обрання голови Харківського апеляційного господарського суду від 06.06.2017.

Вважати обраним головою Харківського апеляційного господарського суду суддю ТИХОГО Павла Володимировича строком на три роки.

 

 

 

Головуючий на зборах                                            О. Крестьянінов

 

 

 

Секретар зборів                                                        А. Білецька

 

 

РІШЕННЯ № 4

ЗБОРІВ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

 

 

12 червня 2017 року                                                         м. Харків

Збори суддів Харківського апеляційного господарського суду вирішили:

1. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування з обрання заступника голови Харківського апеляційного господарського суду від 12.06.2017.

Вважати обраним заступником голови Харківського апеляційного господарського суду суддю Крестьянінова Олексія Олександровича строком на три роки.

2. Обрати секретарів другої судової палати суддю Фоміну Віру Олексіївну та третьої палати - суддю Істоміну Олену Аркадіївну строком на три роки.

3. Порушити клопотання перед Вищим господарським судом України про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" суддям у відставці Харківського апеляційного господарського суду Кравець Тетяні Василівні та Лащенко Людмилі Дмитрівні.

4. Виключити з п.6 рішення зборів суддів (протокол №14 від 30.12.2010 року зі змінами від 30.12.2011 року, 03.07.2012 року та протокол №12 від 12.06.2014) слова та цифри: "голова суду - 0,7".

 

 

Головуючий на зборах                                            П. Тихий

 

 

 

 Секретар зборів                                                        А. Білецька

ВИТЯГ з

РІШЕННЯ № 5

ЗБОРІВ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

 

3серпня 2017 року                                                         м. Харків

 

3.1. З 01 вересня 2017 року внести зміни до складу судових палат, утворивши 10 судових колегій (№№ 1-10): у складі першої судової палати  три судових колегії (№№1-3), другої судової палати – чотири судових колегії     (№№ 4-7), третьої судової палати – три судових колегії (№№8-10) з наступним складом:

Перша судова палата:

Судова колегія №1:

суддя                                                        –  Гетьман Р.А.

    суддя                                                          –  Россолов В.В.

                суддя                                                          –  Тихий П.В.                

Судова колегія № 2:

                                   суддя                                                        –  Сіверін В.І.                                         

суддя                                                          –  Слободін М.М.

суддя                                                        –  Терещенко О.І.

Судова колегія № 3:

суддя                                                          –  Ільїн О.В.       

                  суддя                                                         –  Хачатрян В.С.                    

          суддя                                                        –  вакансія                     

 

Друга судова палата:

Судова колегія №4:

   суддя                                                         –  Здоровко Л.М.

суддя                                                        –  Плахов О.В.

   суддя                                                          –  Шутенко І.А.

Судова колегія № 5:

        суддя                                                        –  Крестьянінов О.О.

               суддя                                                         –  Фоміна В.О.               

                        суддя                                                          –  Шевель О.В.                      

Судова колегія № 6:

суддя                                                         –  Білоусова Я.О.

суддя                                                       –  Пуль О.А. 

суддя                                                          –  Тарасова І.В.

Судова колегія № 7:       

суддя                                                          –  Бородіна Л.І.

суддя                                                          –  Камишева Л.М.

суддя                                                        –  Лакіза В.В.

 

 

Третя судова палата:

Судова колегія №8:

суддя                                                        –  Пушай В.І.      

         суддя                                                        –  вакансія                   

          суддя                                                         –  вакансія                   

 

Судова колегія № 9:

                           суддя                                                       –  Барбашова С.В.                           

суддя                                                          –  Істоміна О.А.  

суддя                                                        –  Пелипенко Н.М.

                  

Судова колегія № 10:

суддя                                                        –  Білецька А.М. 

суддя                                                          –  Гребенюк Н.В.

суддя                                                          –  Медуниця О.Є.

        

3.2. Внести зміни в додаток №1 до рішення зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 №1 із змінами (рішення зборів суддів від 28.03.2016 №3-02, від 09.09.2016 №4, від 24.10.2016 №6, від 06.02.2017 №1 та від 28.03.2017 №2), а саме: вказаний додаток викласти в такій редакції:

 

Налаштування довідника судових колегій/палат

 

Судові

колегії

 Основний склад

 Резервний склад

 

Перша судова палата

№1

Гетьман Р.А.

Россолов В.В.

Тихий П.В.

Ільїн О.В.

Сіверін В.І.

Слободін М.М.

Терещенко О.І.

Хачатрян В.С.

№2

Сіверін В.І.

Слободін М.М.

Терещенко О.І.

Россолов В.В.

Тихий П.В.

№3

Ільїн О.В.

Хачатрян В.С.

Гетьман Р.А.

Россолов В.В.

 

Друга судова палата

№4

Здоровко Л.М.

Плахов О.В.

Шутенко І.А.

Бородіна Л.І.

Камишева Л.М.

Лакіза В.В.

№5

Крестьянінов О.О.

Фоміна В.О.

Шевель О.В.

Білоусова Я.О.

Пуль О.А.

Тарасова І.В.

№6

Білоусова Я.О.

Пуль О.А.

Тарасова І.В.

Крестьянінов О.О.

Фоміна В.О.

Шевель О.В.

№7

Бородіна Л.І.

Камишева Л.М.

Лакіза В.В.

Здоровко Л.М.

Плахов О.В.

Шутенко І.А.

 

Третя судова палата

№8

Пушай В.І.

Барбашова С.В.

Білецька А.М.

Гребенюк Н.В.

Істоміна О.А.

Медуниця О.Є.

Пелипенко Н.М.

№9

Барбашова С.В.

Істоміна О.А.

Пелипенко Н.М.

Білецька А.М.

Гребенюк Н.В.

Медуниця О.Є.

№10

Білецька А.М.

Гребенюк Н.В.

Медуниця О.Є.

Барбашова С.В.

Істоміна О.А.

Пелипенко Н.М.

Пушай В.І.

 

 

Головуючий на зборах                                            О. Крестьянінов

 

 

Секретар зборів                                                        А. Білецька


  

РІШЕННЯ № 1

ЗБОРІВ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

 

10 січня 2018 року                                                                        м. Харків

 

Збори суддів Харківського апеляційного господарського суду вирішили:

 

  1. Продовжити дію пункту 3.2. рішення №5 Зборів суддів Харківського апеляційного господарського суду від 30 серпня 2017 року (щодо визначення резервних суддів для постійних колегій суддів) строком на один рік.

 

  1. У випадку відсутності судді (в тому числі судді-доповідача), для розгляду конкретної справи керуватися вимогами п.17.4 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

 

  1. По питанню визначення періоду зупинення розподілу справ (скарг) на суддю у зв’язку з виходом його у відпустку (у зв’язку з прийняттям нової редакції Господарського процесуального кодексу України) оголосити перерву до 17.01.2018р. о 14 год.30 хв.

 

  1. Виключити з п.6 рішення зборів суддів від 30.12.2010 року (протокол №14) зі змінами від 30.12.2011 року, 03.07.2012 року та 12.06.2014) слова та цифри: "заступник голови суду - 0,8, секретар судової палати – 0,8".

 

 

 

Головуючий на зборах                                                                                                                                                                                      О.О. Крестьянінов

 

 

 

 

Секретар зборів                                                                                                                                                                                                 А.М. Білецька    

 

РІШЕННЯ № 2

ЗБОРІВ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

 

17 січня 2018 року                                                                        м. Харків

 

Збори суддів Харківського апеляційного господарського суду вирішили:

 

  1. Встановити, що не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за 21 календарний день до початку  відпустки, яка перевищує 15 календарних днів.
  2. Встановити, що не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за 5 календарних днів до початку відпустки, тривалістю  від 5 до 15 (включно) календарних днів.
  3. У разі тимчасової відсутності судді (відпустка, відрядження, тощо) терміном до 4 (включно) календарних днів зупинення розподілу справ щодо такого судді здійснюється за 2 робочі дні  до початку вказаної події.
  4. Повторний розподіл справ (апеляційних скарг) у зв’язку з відсутністю судді, в тому числі судді-доповідача, (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) здійснюється за два робочих дні до призначення дати слухання, але не раніше першого дня відсутності зазначеного судді на роботі.
  5. Втрачають чинність всі інші положення, які були раніше визначені зборами суддів щодо зупинення розподілу справ у зв’язку  з тимчасовою відсутністю судді.

 

 

Головуючий на зборах                                                                                                                                                                                      О.О. Крестьянінов

 

 

 

 

Секретар зборів                                                                                                                                                                                                 А.М. Білецька