flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історичний нарис

про становлення

 

ХАРКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

 

12 липня 2001 року на виконання законів «малої судової реформи» (пакет із десяти законів, спрямованих на забезпечення діяльності судових органів та органів правопорядку) Президентом України було підписано Указ “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України». І вже у серпні цього року – одним з перших в Україні – розпочав роботу Харківський апеляційний господарський суд, юрисдикцію якого було поширено на Харківську, Сумську та Полтавську області.  

До складу Харківського апеляційного господарського суду Верховна Рада України обрала 13 кваліфікованих суддів, які мали багатий досвід вирішення господарських спорів ще з часів існування арбітражів. Головою суду на загальних зборах суддів було одноголосно обрано Тітова М.І., який через два роки був обраний на посаду заступника голови Вищого господарського суду України.

 

Указом Президента України від 03 лютого 2003 року Кухаря В.І. було призначено головою Харківського апеляційного господарського суду, який до цього часу обіймав посаду заступника голови суду.

7 лютого 2002 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про судоустрій України”, в якому було визначено місце апеляційних господарських судів у судовій системі України. Цей закон закріпив також принцип спеціалізації при розгляді справ, і на його виконання у Харківському апеляційному господарському суді було сформовано три судові палати із відповідною компетенцією щодо розгляду спорів.

Не менш важливим нововведенням того періоду було запровадження фіксації судового процесу технічними засобами, що наразі є однією з основних засад судочинства.

Наступні роки також привнесли суттєві зміни у діяльність суду. Так, на виконання Закону України «Про судоустрій України» та у зв’язку з прийняттям Указу Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» від 16 листопада 2004 року, досить значний масив справ, пов’язаних з публічно-правовими спорами, які розглядалися господарськими судами відійшли до відання адміністративних судів.

Новим важливим етапом в історії судочинства стало прийняття 7 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Цей Закон  визначив нові правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, визначив систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування та інші питання.

На виконання приписів нового закону в суді було запроваджено автоматизовану систему документообігу, яка дозволяє здійснювати об’єктивний та неупереджений розподіл апеляційних скарг між суддями з додержанням принципів випадковості та з урахуванням завантаженості кожного судді.

Важливою новацією в діяльності суду стало запровадження з 2010 року щомісячних занять в системі вдосконалення професійної підготовки суддів та працівників апарату суду. Тематика занять щороку розробляється за участю викладачів Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого.

Окрім цього, суд тісно співпрацює з Національною школою суддів України. Відповідно до затверджених програм на базі нашого суду проводяться заняття для суддів Харківського апеляційного округу та працівників апарату Харківського апеляційного господарського суду.

 
 
В історії становлення суду 2012 рік став визначальним, оскільки судді та працівники апарату суду змогли переїхати до нової будівлі, яка знаходиться за адресою: проспект Правди, 13.

За своїми характеристиками приміщення суду не має аналогів в Україні, бо проектувалося з урахуванням кращих новітніх технологій, які допомогли поліпшити матеріально-технічну базу суду та створити комфортні умови для працівників суду та відвідувачів.

Значну увагу в суді приділяють технічному оснащенню залів судових засідань. Наразі вони забезпечені технічними засобами для фіксування судового засідання та з серпня 2013 року в суді забезпечена можливість учасникам судового процесу брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Результатом такої модернізації судового процесу стало підвищення оперативності судового розгляду справ і полегшення участі в ньому для сторін.

Новий етап реформування ознаменувався прийняттям 08 квітня 2014 року Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», який вніс ряд змін у формування адміністративного корпусу судів України та визначив правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів загальної юрисдикції з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості. Однією з вимог даного Закону було звільнення суддів, що обіймали адміністративні посади, а також делегатів на з’їзд суддів та конференції суддів, що були обрані за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.

З урахуванням нових вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 03 червня 2014 року на загальних зборах суддів Харківського апеляційного господарського суду шляхом таємного голосування на посаду голови суду обранно суддю Тихого Павла Володимировича.

12 червня 2014 року на загальних зборах суддів шляхом таємного голосування на посаду заступника голови суду було обранно суддю Крестьянінова Олексія Олександровича.

Наступним кроком в реформуванні судової системи стало прийняття 12 лютого 2015 року Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» вимоги якого спрямовані на підвищення національних стандартів здійснення правосуддя. З прийняттям даного документу Верховна Рада України знову внесла ряд змін в законодавство про судоустрій та статус суддів. Відповідно до приписів вищезазначеного Закону голова суду та заступник голови суду обираються строком на два роки, але не більше як два строки поспіль.

У зв’язку із закінченням строку повноважень голови суду та заступника голови суду в червні 2015 року відбулись збори суддів Харківського апеляційного господарського суду на яких було обрано керівництво суду. За результатами таємного голосування на посаду голови суду було переобрано суддю Тихого Павла Володимировича (http://www.hra.arbitr.gov.ua/sud5039/rykovodstvo/) та на посаду заступника голови суду було переобрано суддю Крестьянінова Олексія Олександровича (http://www.hra.arbitr.gov.ua/sud5039/rykovodstvo/).

На сьогодні суддівський колектив Харківського апеляційного господарського суду складається із 36 суддів, які мають високий рівень професійних знань, значний стаж роботи у сфері права і характеризуються відповідальністю та наполегливістю.

За багаторічну плідну працю судді Харківського апеляційного господарського суду – Горбачова Л.П.,  Потапенко В.І., а також судді, які знаходяться у відставці Бабакова Л.М., Слюсарева Л.В., Афанасьєв В.В. та Кухар В.І. були удостоєнні почесного звання «Заслужений юрист України».

Не забувають в суді також приділяти увагу питанням науки. Досвід здобутий суддями під час відправлення правосуддя сьогодні дає можливість виявити значні проблеми застосування нашого законодавства при вирішені господарських спорів. Відтак судді та працівники апарату суду в пошуках нових шляхів вдосконалення беруть участь в конференціях, семінарах, нарадах, «круглих столах», здійснюють публікації в офіційних місцевих та регіональних виданнях тощо.

Окрім цього, голова суду Тихий П.В., заступник голови суду Крестьянінов О.О., судді – Пушай В.І., Здоровко Л.М., Черленяк М.І., Сіверін В.І., Хачатрян В.С. та керівник апарату суду Ковальова-Мінаєва О.П. мають наукові ступені кандидата юридичних наук.

Здійснення правосуддя в господарських правовідносинах потребує створення складної структурної системи в якій повинні працювати високопрофесійні спеціалісти. У зв’язку з необхідністю належного функціонування Харківського апеляційного господарського суду було створено апарат суду, що складається з окремих структурних підрозділів. На кожен відділ суду покладено виконання значної кількості обов’язків: складання звітів, узагальнення практики застосування норм законодавства, створення належного технічного обслуговування, фінансова діяльність тощо. Вивчаючи світовий досвід та втілюючи найкраще в нашому суді, ми отримали довершену систему, в якій працюють справжні професіонали у своїй галузі.